domingo, 22 de abril de 2012
V Edición do concurso de conto ilustrado "A conquista da illa marabillosa", organizado por librería infantil e xuvenil Zampacontos, Ourense. 988 24 04 70.

BASES:

1. Poderánse presentar ao concurso tódolos nen@s con idades comprendidas entre os 5 e os 12 anos.
2. Co gallo de fomentar o uso do Galego entre os máis novos Zampacontos recomenda empregar o uso do idioma Galego, existindo tamén a posibilidade de que as obras remitidas poidan estar expresadas en calquer outro idioma.
3. Os autores entregarán persoalmente o seu conto ilustrado, na librería infantil e xuvenil Zampacontos ou enviándoo ao seguinte enderezo:

Librería Infantil e Xuvenil Zampacontos
Rúa Santo Domingo. Galerías
Sol. Nº 39. Local 21. 32003. OURENSE.

4. Só se poderá presentar un conto ilustrado por nen@.
5. Os centros de ensino que queiran participar poderán presentar únicamente unha obra por aula.
6. As obras estarán asinadas únicamente cun pseudónimo. Tódalas obras deberánse entregar dentro dun sobre grande no que figure o pseudónimo e nun sobre máis pequeno, tamén con pseudónimo incluirase unha folla co nome e apelidos do nen@, ou aula, idade,
enderezo e un teléfono de contacto. Aquelas obras que carezan de pseudónimo en algún dos sobres serán excluídas do concurso.
7. A extensión máxima do conto ilustrado será de 20 páxinas.
8. Os nenos terán total liberdade para dotar de contido ao conto que pode ter ilustracións e texto escrito ou só ilustracións.
9. Admítense tanto versións de contos coma historias inéditas.
Non se poderán presentar obras premiadas en concursos anteriores.
10. O prazo para presentar as obras remata o VENRES 18 DE MAIO, ás 20 h. .
Poderánse aplicar diferentes técnicas: collage, fotografía, acuarelas, ceras…
12. O xurado estará composto por diferentes persoalidades do mundo da cultura e o libro.
13. Estableceránse catro premios que terán como agasallo un lote de libros cada un. Os premios diferenciarán as distintas idades dos participantes, deste xeito haberá dous premios que comprenderán a franxa de idade de 5 a 7 anos, e outros dous para as idades de 8 a 12. A decisión do xurado e a posterior entrega de premios será o VENRES 25 DE MAIO, ÁS 18.30 H.
14. As obras premiadas pasarán a formar parte do arquivo de Zampacontos podendo ser editadas baixo a autorización do autor/autores. As non premiadas poderánse recoller en Zampacontos a partir do día 26 de maio  habendo un prazo máximo dun mes para
recollelas. Unha vez rematado o prazo máximo, as obras non recollidas reciclaranse.
15. A participación neste concurso supón a plena aceptación das presentes bases e a renuncia a toda reclamación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario